Zasady I warunki korzystania ze strony internetowej

A. Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące charakteru naszej firmy oraz określa zasady i warunki, które mają zastosowanie podczas użytkowania witryny internetowej https://www.kodland.org (zwaną dalej “Witryną”) oraz zasady i warunki, na podstawie których zapewniane są nasze usługi udostępnione za pośrednictwem Witryny (zwane dalej “Warunkami użytkowania”).
Sekcja B zawiera informacje o Naszej firmie.
Sekcja C zawiera ogólne warunki korzystania z Witryny.
Sekcja D zawiera warunki, mające zastosowanie do usług świadczonych przez Nas za pośrednictwem Witryny oraz do uczestnictwa w zajęciach zdalnych, organizowanych i administrowanych przez osoby trzecie, przeprowadzanych przy pomocy środowiska do nauczania zdalnego udostępnionego za pośrednictwem Witryny (dalej zwana “Platformą”).
Sekcja E zawiera określone warunki prawne, mające ogólne zastosowanie.
Sekcja F odnosi się do Naszej polityki prywatności, określającej rodzaj zbieranych przez nas danych; powody i sposoby ich zbierania, przechowywania oraz udostępniania; prawa użytkownika odnośnie danych osobowych oraz sposoby kontaktu z Nami oraz organami nadzorczymi w przypadku pytań lub skarg dotyczących wykorzystywania danych osobowych.
B. Informacje o Nas

Kim jesteśmy:
Witryna (https://www.kodland.com) obsługiwana jest przez Odreval Ltd sp. Z o.o. (dalej nazywana “My” lub “Nas”). Jesteśmy spółką wpisaną do rejestru sądowego Republiki Cypryjskiej pod numerem HE417715 z siedzibą pod adresem Florinis 7, GREG Tower, piętro 2, 1065, Nikozja, Cypr. Nasz numer VAT to 10417715N.
Kontakt:
W celu uzyskania informacji dotyczących oferowanych przez nas usług, Witryny, warunków i zasad użytkowania albo złożenia skargi, prosimy o kontakt:
Drogą mailową, poprzez adres mailowy Social@kodland.org
Drogą pocztową, pod adresem Florinis 7, GREG Tower, piętro 2, 1065, Nikozja, Cypr.
С. Następujące warunki prawne mają zastosowanie podczas dostępu do, przeglądania i korzystania z Witryny

Korzystanie z Witryny
Korzystanie z Witryny lub usług świadczonych za jej pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją poniższych Warunków oraz ich przestrzeganiem. W przypadku braku zgody na niniejsze Warunki korzystanie z Witryny nie jest możliwe.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty i wydatki związane z korzystaniem z Witryny.
Dostęp użytkownika do Witryny może zostać zawieszony w przypadku nieprzestrzegania jakiejkolwiek części Warunków, wszelkich reguł i zasad, lub wszelkich obowiązujących przepisów prawnych.
Zastrzegamy sobie również prawo do przerwania działania Witryny. W takim przypadku wszelkie koszta poniesione przez użytkownika w ramach usług, które nie zostały wykonane w związku z zaprzestaniem funkcjonowania Witryny, zostają zwrócone.

Zachowanie bezpieczeństwa danych konta
Dane otrzymane lub wybrane w ramach procedur bezpieczeństwa (takie jak nazwa użytkownika, hasło, lub inne informacje) należy traktować jako dane poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim.
Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania konta dowolnego użytkownika, nazwy użytkownika lub hasła w dowolnym momencie, jeżeli dojdzie do naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Jeżeli użytkownik posiada podejrzenia o osobach trzecich, będących w posiadaniu hasła lub nazwy związanych z kontem użytkownika, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła oraz poinformować Nas o zajściu.

Własność praw
Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie, “know-how”, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów i treści, włączając Calibri (Treść) (lecz nie ograniczając się) tekst, obrazy, strony internetowe, dźwięk, oprogramowanie, kod oprogramowania, interfejsy, strukturę strony internetowej i filmów, w i do tej witryny są własnością sp. Z o.o. Odreval, o ile nie postanowiono inaczej.

Korzystanie z Witryny i jej zawartości nie zapewnia użytkownikowi żadnych praw w kontekście Naszych praw własności intelektualnej, praw wyłącznych, praw osób trzecich do Witryny lub do jej zawartości.

Hiperłącza i strony osób trzecich
Hiperłącza przenoszące użytkownika na inne strony lub prowadzące do zasobów dostarczanych przez osoby trzecie znajdujące się na Witrynie udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych oraz nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie powiązanych stron lub informacji, które można z nich uzyskać. Zawartość powyższych stron lub zasobów nie pozostaje pod naszą kontrolą.

Dokładność informacji i dostępność Witryny
Chociaż staramy się zapewnić, że Witryna jest dokładna, aktualna i wolna od błędów, nie możemy obiecać, że w przyszłości tak będzie. Ponadto nie możemy obiecać, że Witryna będzie dopasowana lub odpowiednia do jakiegokolwiek celu. Wszelkie poleganie na informacjach zawartych w Witrynie odbywa się na własne ryzyko.
Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia działania całości lub części Witryny w dowolnym momencie, z lub też bez powiadomienia.
Mimo starań dotyczących utrzymania stałego, nieprzerwanego funkcjonowania Witryny, nie jesteśmy w stanie zapewnić jej ciągłej dostępności ani nieprzerwanego korzystania z niej przez Użytkownika.

Uszkodzenie komputera lub innego urządzenia
Mimo wszelkich starań dotyczących zapewnienia, że Witryna wolna jest od wirusów i szkodliwych oprogramowań, nie możemy zagwarantować, że korzystanie z niej (w tym z wszelkich treści na niej zawartych lub jakiejkolwiek strony internetowej dostępnej za jej pośrednictwem) nie spowoduje uszkodzenia komputera lub innego urządzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za wyposażenie się w odpowiedni sprzęt (taki jak oprogramowanie antywirusowe), w celu bezpiecznego korzystania z Witryny.
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku działania wirusów lub innych złośliwych lub szkodliwych treści, do których uzyskują dostęp z Witryny lub za jej pośrednictwem, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez obowiązujące prawo.
D. Zasady i warunki zapisów oraz obecności na zajęciach online

Zajęcia online, kursy oraz seminaria prowadzone na Platformie (zwane dalej “Kursami Online”) nie są organizowane oraz administrowane przez Nas, a przez osoby trzecie (zwanych Tutorami), które używają Platformy do tych celów. Jesteśmy stroną trzecią, która tylko i wyłącznie udostępnia Platformę jako miejsce do prowadzenia Kursów Online.

Zadaniem Platformy jest umożliwienie nawiązania kontaktu między uczniami a Nauczycielami z całego świata oraz nauki szeroko pojętych umiejętności z zakresu informatyki z uwzględnieniem programowania, budowania stron internetowych oraz blogowania.
Platforma jest wielofunkcyjnym narzędziem do edukacji oraz nauczania zdalnego dla Nauczycieli i uczniów.
Następujące zasady oraz warunki dotyczą Państwa po zapisaniu dziecka na którykolwiek z Kursów Online, odbywających się na Platformie i odnoszą się do użytkowania Platformy oraz do Umowy Kupna (zdefiniowanej poniżej) zawartej na mocy poniższego dokumentu.

1. Utworzenie konta oraz zamówienie usługi

Aby Państwa dziecko mogło uczestniczyć w konkretnym Kursie Online, odbywającym się na Platformie, koniecznym jest utworzenie konta oraz rejestracja dziecka na wybrany Kurs Online poprzez Witrynę.
Podczas tworzenia konta oraz rejestracji na Kurs Online, konieczne będzie podanie niezbędnych danych osobowych. Stanowi to potwierdzenie zgodności, poprawności oraz aktualności danych pod każdym względem oraz przez cały czas trwania współpracy.

Używanie usługi rozpoczyna się w momencie dokonania zapisu na Kurs za pośrednictwem strony https://platform.kodland.org/. Prosimy o dokładne przeczytanie oraz sprawdzenie poprawności wszystkich danych przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Przed dokonaniem zapisu należy potwierdzić poprawność wszystkich danych. Wniesienie zmian możliwe jest tylko przed zapisem na Kurs.

Po założeniu konta należy utworzyć hasło, które pozwoli na dostęp do Witryny oraz umożliwi jego zabezpieczenie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła oraz wszelkich informacji dotyczących konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty bądź szkody wynikające z braku ochrony hasła i konta ze strony użytkownika. W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do hasła bądź konta, prosimy o kontakt.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do konta i jego usunięcia w sytuacji podejrzenia nieuczciwej działalności na koncie użytkownika.
Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą zarejestrować się na żaden z Kursów Online odbywających się na Platformie, dopóki nie otrzymają zgody rodzica bądź opiekuna prawnego na użytkowanie Platformy.
W przypadku Kursów Online objętych limitem miejsc, rejestracja uzależniona będzie od dostępności.

2. Akceptacja rejestracji oraz dopuszczenie do Kursów Online

Proszę pamiętać, że ukończenie rejestracji online nie równa się zaakceptowaniu prośby o zapisanie dziecka oraz jego uczęszczania na Kurs Online. Akceptacja rejestracji następuje tylko i wyłącznie po wysłaniu potwierdzenia drogą mailową. Przed wysłaniem wskazanego potwierdzenia zastrzegamy sobie prawo do odmowy bądź anulowania zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodów prawnych oraz regulacyjnych.
Po potwierdzeniu i dopuszczeniu Państwa dziecka do Kursu Online, automatycznie zawierana jest wiążąca umowa, która ma na celu zakup Kursu Online (zwana Umową Kupna).
Umowa Kupna oraz umowa utworzona pomiędzy Nami a Państwem, która dotyczy używania Platformy do uczestnictwa w Kursach Online, zawierają niniejsze Zasady oraz Warunki.

3. Płatność

Akceptowalne Metody Płatności
Mogą Państwa dokonać płatności za pomocą karty debetowej, karty kredytowej bądź innych alternatywnych metod płatności podanych w procesie wypełniania zamówienia. Możliwa jest zmiana metod płatności w każdym momencie; nie będzie miało to jednak wpływu na żadne z istniejących zamówień.

Cena
Cena zamówionych przez Państwa Kursów Online będzie zaznaczona na stronie zamówienia podczas jego składania. Cena zawiera czesne wypłacane Tutorowi za zapis Państwa dziecka oraz subskrypcję do zamówionego Kursu Online.
Cena wszystkich Kursów Online określona jest w Euro (€) i zawiera podatek VAT według obowiązującej stawki. Następnie przeliczana jest ona na walutę adekwatną do kraju, w którym zakupują Państwo pakiet.
Ceny różnych pakietów zależą od Tutorów i mogą się różnić w zależności od ilości modułów oraz okresu czasu przewidzianego na ich zrealizowanie. Od czasu do czasu oferowane są rabaty na cenę Kursów Online, co zaznaczone będzie w sekcji o Wycenie. Zaznaczamy, że wszelkie zniżki na Witrynie nie są oferowane przez nas a przez i według uznania Tutorów.
Ceny za oferowane Kurs Online mogą ulec zmianie w każdym momencie. Jeśli nastąpi zmiana ceny Kursu Online, zostaną Państwo poinformowani przez Nas bądź przez Nauczyciela. Tego typu zmiany wejdą w życie wraz z odnowieniem subskrypcji na Kurs Online.

Płatność
Zamówienie usługi za pośrednictwem Witryny równoważne jest ze
(i) zgodą na pobranie środków za zamówienie usługi oraz innych powiązanych z nim kwot za pomocą wybranej metody płatności,
(ii) poprawności i aktualności danych (a) Państwa oraz (b), jeśli dotyczy, innych osób, które wyraziły zgodę używanie ich danych;
(iii) zgodą na używanie przez Nas narzędzi, oprogramowań lub usług podmiotów przetwarzających płatności w celu przetwarzania przez Nas płatności,
(iv) zgodą na niezwłoczne opłacenie wszystkich należnych kwot na żądanie oraz przy użyciu metody zaleconej przez Nas w uzasadniony sposób, w przypadku nieotrzymania przez Nas płatności od wystawcy Państwa karty z jakichkolwiek powodów.
Cena zakupu za wszelkie zamówione usługi poprzez Witrynę jest płatna w pełni z góry w dowolnym cyklu rozliczeniowym. Informacja o cyklu rozliczeniowym zostanie przekazana przed zatwierdzeniem przez Nas Państwa zamówienia. Po więcej informacji na temat dostępnych pakietów oraz ich cykli rozliczeniowych, prosimy kliknąć tutaj.
Jeśli nie otrzymamy od Państwa płatności przed datą, do której są wymagane, zastrzegamy sobie możliwość zawieszenia dostępu do Platformy. Jednocześnie, Nauczyciel może zerwać ze skutkiem natychmiastowym zawartą z Państwem Umowę Kupna, poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia.
W momencie dokonania płatności za Kurs, działając jako pełnomocnik Nauczyciela, otrzymujemy płatność w jego imieniu; tym samym zostają wypełnione zobowiązania płatnicze użytkownika wobec Nauczyciela.
Jako pośrednicy Nauczyciela, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie faktury lub paragonu za zakupiony Kurs Online.

4. Organizacja, administracja oraz prowadzenie Kursów Online.

Nauczyciele wypełnią Kurs Online zgodnie z postanowieniami na Państwa zamówieniu. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa lub Państwa dziecka za prawidłowe wykonanie usługi przez Nauczyciela.
Nauczyciele są jedynymi odpowiedzialnymi za przygotowanie, stan, treść, jakość i przeprowadzenie Kursów Online. Ani my, ani żaden z naszych pracowników, nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub dostarczenie Kursów Online prowadzonych przez Nauczycieli.
Harmonogram i plan jakiegokolwiek Kursu Online, który Państwo zakupią, zostaną Państwu przekazane przez Nas lub przez Nauczyciela zarządzającego Kursem Online, po zaakceptowaniu zamówienia.
Informacje dotyczące każdego Kursu Online są dostępne w sekcji "Kursy" na Witrynie, w tym informacje dotyczące charakterystyki lekcji, środowiska do nauczania zdalnego i materiałów do nauki.

5. Obowiązki uczestników i postępowanie w trakcie lekcji

Uczestnicząc w Kursach Online prowadzonych na Platformie, wszyscy uczestnicy zobowiązani są:

zwracać się do Nauczyciela oraz innych uczestników w profesjonalny, adekwatny sposób,
okazujący im szacunek;
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji związanych z prowadzeniem, organizowaniem, zarządzaniem, administrowaniem i uczestniczeniem w Kursach Online lub korzystaniem z Platformy;
stosować się do wszystkich instrukcji, wskazówek lub przepisów wydanych przez Nas lub w Naszym imieniu, dotyczących korzystania z Platformy lub innymi słowami, Kursu Online prowadzonego na niej;
nie zamieszczać zniesławiających lub niezgodnych z prawem wpisów;
nie naruszać swoimi działaniami praw własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej;
nie kopiować, dystrybuować, pobierać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, modyfikować, edytować, zmieniać, ulepszać, rozpowszechniać lub manipulować materiałami zawartymi na Platformie w jakikolwiek sposób; lub wykorzystywać jakichkolwiek materiałów do celów, do których nie były przeznaczone, chyba że za wyraźną pisemną zgodą; oraz nie przesyłać ani nie zlecać przekazywania żadnych niepożądanych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia lub usunięcia uczestnika z Kursu Online, jeśli jego obecność lub zachowanie powoduje zakłócenia w Kursie Online lub jeśli nie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. Rezygnacja oraz zmiana terminu zajęć

Prawo do odstąpienia od umowy
Nabywając usługi lub treści cyfrowe jako konsument za pośrednictwem strony internetowej, posiadasz prawo do anulowania całości lub części umowy bez podania przyczyny w dowolnym momencie po dacie, w której zostanie potwierdzona Twoja rejestracja na kurs online. W tym przypadku otrzymasz zwrot środków za pozostałe moduły. Zwrotów dokonujemy przy standardowej cenie (cena standardowa - to cena 4 lekcji w pakiecie) Zanim skorzystasz z treści kursu online, zostaniesz poproszony o zaznaczenie pola potwierdzającego zgodę na udział w kursie online.
W stosownych przypadkach, aby skorzystać z prawa do rezygnacji, musisz poinformować nas o tym w formie pisemnego oświadczenia (listu wysłanego pocztą lub e-mailem), korzystając z naszych danych kontaktowych znajdujących się w górnej części Regulaminu. Możesz również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się (tutaj) here..

Odwołanie uczestnictwa dziecka w Kursie Online
Możesz w każdej chwili zrezygnować z udziału swojego dziecka w kursie online, informując nas oraz opiekuna prowadzącego kurs pisemnie.
To, czy w przypadku rezygnacji będzie przysługiwał Ci zwrot środków zależy od pozostałej części modułów Twojego pakietu i zgodnie z rozporządzeniem określonym w poprzednim akapicie.
W chwili rezygnacji - o ile nie otrzymasz innej informacji od opiekuna kursu za jego pośrednictwem dokonamy zwrotu środków.
Polityka zwrotu kosztów zależy od opiekunów, którzy mogą je w każdej chwili zmienić. Wszelkie zmiany w polityce zwrotu kosztów zostaną podane do wiadomości przez nas lub przez opiekuna przed wejściem w życie.

Zmiana terminów zajęć
Jeśli Twoje dziecko uczestniczy w grupowym kursie online, czyli takim, w którym Twoje dziecko nie jest jedynym uczestnikiem, ale jest częścią grupy z innymi uczestnikami, zajęcia nie mogą zostać przełożone. W przypadku, gdy Twoje dziecko opuści zajęcia, możesz poprosić o udział dziecka w innej grupie tylko w celu zastąpienia opuszczonych zajęć. Jest to jednak uwarunkowane dostępnością zajęć w danym czasie, a także pod warunkiem, że zajęcia odpowiednie dla Twojego dziecka są prowadzone przez innego opiekuna w tym czasie.
Jeśli Twoje dziecko uczestniczy w kursie indywidualnym, czyli w zajęciach w których Twoje dziecko jest jedynym uczniem i opuściło lub opuści zajęcia, możesz poprosić opiekuna prowadzącego o zmianę terminu. Zmiana terminu zależy od dostępności opiekuna i zostanie przez niego ustalona.
Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko miało dodatkową lekcję lub sesję z opiekunem w celu nadrobienia zaległości lub jeśli uważasz, że Twoje dziecko potrzebuje dodatkowych lekcji z danego przedmiotu, możesz poprosić o to swojego opiekuna. W takim przypadku, wszelkie dodatkowe zajęcia lub sesje, które nie są częścią Twojego planu abonamentowego, będą dodatkowo płatne.
W żadnym wypadku nie będziesz miał prawa do zwrotu środków za zajęcia, które opuściło Twoje dziecko, a które nie zostały przełożone na inny termin.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu opiekun nie pojawi się na zajęciach, zostanie wyznaczony zastępca, który poprowadzi zajęcia. W nadzwyczajnych przypadkach, gdy nie można znaleźć zastępstwa, zajęcia zostają odwołane. W takim przypadku, w zależności od dostępności, możesz otrzymać propozycję bezpłatnego uczestnictwa dziecka w innych zajęciach, niezwiązanych z Kursem Twojego dziecka.
Warunki zmiany harmonogramu zajęć pozostają ostatecznie w gestii opiekunów, którzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia powyższych warunków, zmiany ich części w dowolnym momencie lub ustalenia innych warunków. W tych sprawach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z opiekunami kursów.

7. Czas trwania umowy z Nami oraz Umowy Kupna

Umowa kupna oraz umowa, która powstaje między Państwem a Nami w związku z korzystaniem z Platformy w celu uczestnictwa w Kursach Online, trwa do momentu zakończenia Kursu lub anulowania którejkolwiek z tych dwóch umów zgodnie z niniejszym Regulaminem. Anulowanie Umowy kupna automatycznie prowadzi do anulowania umowy między Państwem a nami oraz vice versa.

8. Problemy techniczne

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie sobie sprzętu niezbędnego do dostępu do i uczestniczenia w Kursach Online organizowanych na Platformie. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezawodność, ciągłą dostępność, szybkość lub jakość linii telefonicznych lub internetowych oraz sprzętu, z którego Państwo korzystają.
Ponadto, są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że wykorzystywane systemy są kompatybilne z technologią Platformy przed zarejestrowaniem się na Kurs Online.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, które mogą powstać w wyniku niezapewnienia przez użytkownika kompatybilności naszej technologii z użytkowanymi systemami. Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności za pogorszenie, brak dostępności (działanie, szybkość transferu, zasięg, roaming), opóźnienie, awarię lub brak jakości transmisji danych lub sieci.
E. Warunki prawne

Ograniczenie odpowiedzialności w zakresie dozwolonym z mocy prawa, wyklucza odpowiedzialność za wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki mające zastosowanie do naszej Witryny.
Za wyjątkiem odpowiedzialności prawnej, która nie może zostać wykluczona oraz wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym również zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego czy innego zdarzenia, nawet przewidywalnego, wynikającego lub pozostającego w związku z:

  • użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Witryny;
  • wszelkimi umowami kupna zawieranymi z nauczycielami;
  • użytkowaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach widniejących na Witrynie.

Nie zobowiązujemy się do nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakiekolwiek usługi interaktywnej świadczonej za pośrednictwem Witryny, bez ograniczeń i w sposób wyraźny wykluczamy wszelką odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania z naszych usług przez dowolonego użytkownika, niezależnie od tego czy dana usługa jest moderowana czy nie.
Jeżeli dostarczone usługi uszkodzą należące do Państwa urządzenia lub treści cyfrowe i zdarzenie to będzie spowodowane brakiem należytej ostrożności i umiejętności z Naszej strony, zobowiązujemy się do naprawienia szkody albo wypłacenia odszkodowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć postępując zgodnie z zaleceniami zastosowania odpowiedniej aktualizacji lub za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji instalacji lub nieposiadania minimalnych wymagań systemowych zalecanych przez Nas.

Prawa osób trzecich
Nie mogą Państwo przekazywać ani podzlecać żadnego z Państwa praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków na jakąkolwiek stronę trzecią, chyba, że za pisemną zgodą. Możemy przekazywać, przydzielać i podzlecać dowolne Nasze prawa i obowiązki wynikające z Warunków Użytkowania według własnego uznania.

Skargi i spory
Wszelkie sprawy i spory postaramy się rozwiązać sprawnie i szybko.
W przypadku braku zadowolenia z dostarczanych przez Nas usług lub w jakiejkolwiek innej sprawie prosimy o niezwłoczny kontakt, a My spróbujemy rozwiązać problem w imieniu nauczyciela. Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem. Jeżeli nie uda nam się dojść do porozumienia przy użyciu Naszej wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg zostaną Państwo o tym poinformowani. Jeżeli wciąż nie będą Państwo zadowoleni z wyniku, mogą Państwo wszcząć postępowanie na drodze sądowej. Ponadto mogą Państwo zgłaszać spory do rozstrzygnięcia online na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Zrzeczenie się
Żadne złagodzenie lub opóźnienie w wykonywaniu przez Nas jakichkolwiek praw lub środków
naprawczych na mocy Warunków Użykowania nie będzie działać jako zrzeczenie się tego prawa lub środka naprawczego, ani też nie wpłynie na Naszą zdolność do późniejszego skorzystania z tego prawa lub środka zaradczego. Każde zrzeczenie się musi zostać przez Nas uzgodnione na piśmie.

Zmiany regulaminu
Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany i aktualizacji niniejszych Warunków. Nasze zaktualizowane Warunki będą wyświetlane na Witrynie, a dalsze uzyskiwanie dostępu, przeglądanie i korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszelkie zmiany lub aktualizacje naszych Warunków.
F. Prywatność i dane osobowe

Państwa prywatność i dane osobowe są dla nas bardzo ważne. Wszelkie zbierane przez nas dane osobowe będą traktowane zgodnie z zasadami Naszej polityki prywatności. Określa ona rodzaj zbieranych przez nas danych; powody i sposoby ich zbierania, przechowywania oraz udostępniania; prawa użytkownika odnośnie danych osobowych oraz sposoby kontaktu z Nami oraz organami nadzorczymi w przypadku pytań lub skarg dotyczących wykorzystywania danych osobowych.
Florins, 7, GREG TOWER, 2nd floor 1065, Nicosia, Cyprus